Polityka prywatności

Ta strona internetowa zawiera informacje o ochronie prywatności podczas wszystkich interakcji użytkownika z tą stroną internetową. Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez nas podczas odwiedzania przez użytkownika tej strony internetowej i interakcji z nami na tej stronie internetowej (np. podczas zakupu naszych towarów lub subskrypcji naszego newslettera).

Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy tylko danych osób fizycznych, tj. danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności nie dotyczy danych osób prawnych. W tej informacji o ochronie prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników.

Mamy prawo aktualizować i wprowadzać zmiany we wszystkich lub części zapisów niniejszej informacji o ochronie prywatności w dowolnym momencie, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Wersja opublikowana na tej stronie internetowej jest wersją faktycznie obowiązującą. Jeśli zmienimy treść informacji o ochronie prywatności, powiadomimy użytkownika o takich zmianach w odpowiedni sposób.

1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest następujący podmiot: LeeWrangler Belgium Services BV, z siedzibą pod adresem: Belgia, 2600 Berchem, Posthofbrug 6 – 8, The Link 1.

2. W jaki sposób można skontaktować się z inspektorem ochrony danych i administratorem danych?

W sprawie wszelkich zapytań lub skarg można się z nami skontaktować pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: LeeWrangler Belgium Services BV, attn. Legal Department, 2600 Berchem, Posthofbrug 6 – 8, The Link.

3. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe na różne sposoby:

-Gromadzimy dane osobowe, które podał nam sam użytkownik. Przykłady: użytkownik tworzy konto, subskrybuje nasz newsletter, kupuje towary za pośrednictwem witryny internetowej, komunikuje się z naszym centrum obsługi klienta.

Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, wiek, płeć, historię zakupów, preferencje i zainteresowania,...

-Gromadzimy dane osobowe za pomocą narzędzi automatycznych (takich jak pliki cookie i inne technologie śledzenia).

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat (jakie pliki cookie wykorzystujemy, jak prosimy o wyrażenie zgody, jak można zgłosić sprzeciw, …); prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą : plików cookie

4. Czego oczekujemy od użytkownika?

Jeśli użytkownik podaje nam dane osobowe, prosimy o sprawdzenie, czy dane osobowe są kompletne i dokładne. Jeśli dane osobowe użytkownika ulegną zmianie, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie (na przykład poprzez aktualizację danych w koncie użytkownika).

5. Czy użytkownik ma obowiązek przekazać nam swoje dane osobowe?

Podanie swoich danych osobowych jest zazwyczaj wymagane. Potrzebujemy danych osobowych użytkownika, gdy kupuje on towary na naszej stronie internetowej (np. w celu realizacji płatności i dostawy), kiedy chce utworzyć konto lub zasubskrybować nasze biuletyny, programy lojalnościowe, promocje bądź inne inicjatywy, lub kiedy komunikuje się z nami. W takich okolicznościach odmowa przekazania swoich danych osobowych uniemożliwiłaby nam wykonanie umowy lub dostarczenie zamówionych usług, produktów bądź informacji.

Podanie danych osobowych do celów ankiety, analizy, marketingu i innych celów profilowania jest opcjonalne. Odmowa podania danych osobowych w tych celach nie będzie miała żadnego wpływu na zawarcie lub wykonanie umowy.

6.W jakich celach przetwarzamy dane osobowe użytkowników i jak długo przechowujemy ich dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy przetwarzania.

-ADMINISTROWANIE KONTEM KLIENTA

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu „administrowania kontem klienta”: tworzenia i zarządzania kontem; obsługi zamówień; obsługi dostaw; obsługi zwrotów; fakturowania; obsługi posprzedażowej; obsługi klienta.

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem (przy zakupie towarów na naszej stronie internetowej użytkownik zawiera z nami umowę).

Dane użytkownika przechowujemy przez 10 lat od momentu ostatniego zakupu (przy czym w przypadku postępowania sądowego obowiązuje ustalony okres przechowywania).

-KONTROLA KLIENTA

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu „kontroli klienta”: weryfikacji wypłacalności; zapobiegania oszustwom i naruszeniom, ich monitorowania, wykrywania i nakładania sankcji z ich tytułu.

Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika w celu weryfikacji wypłacalności i zapobiegania oszustwom.

Dane użytkownika przechowujemy przez 10 lat od momentu ostatniego zakupu (w przypadku postępowania sądowego obowiązuje ustalony okres przechowywania).

-ZOBOWIĄZANIA PRAWNE I PODATKOWE

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu „wypełniania zobowiązań prawnych i podatkowych”: prowadzenia księgowości; wypełniania zobowiązań podatkowych; odpowiadania na zapytania organów ścigania i innych właściwych organów.

Podlegamy kilku zobowiązaniom prawnym, które wymagają wykorzystywania danych osobowych.

Dane użytkownika przechowujemy przez 10 lat od momentu ostatniego zakupu (w przypadku postępowania sądowego obowiązuje ustalony okres przechowywania).

-CELE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

W przypadku otrzymania zgody użytkownika przetwarzamy dane osobowe użytkownika do realizacji „celów marketingu bezpośredniego”: zarządzania subskrypcjami naszych biuletynów lub list mailingowych; zarządzania subskrypcją programów lojalnościowych użytkownika; zarządzania udziałem użytkownika w promocjach, konkursach i innych inicjatywach. .

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy wyłącznie w celach marketingu bezpośredniego, jeśli wyraził on na to zgodę. Poprosimy o zgodę w chwili przekazania nam danych osobowych do realizacji tych celów marketingu bezpośredniego.

Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak długo nie wycofa on swojej zgody. .

Więcej informacji na temat wycofania zgody można znaleźć w części 10 „Jakie są prawa użytkownika?”..

-CELE PRZEPROWADZANIA ANKIET I ANALIZ

Po otrzymaniu zgody użytkownika przetwarzamy dane osobowe użytkownika do „celów przeprowadzania ankiet i analiz”: śledzenia i analizy korzystania ze strony internetowej w celu ulepszania naszej strony internetowej; zarządzania udziałem w ankietach.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w celach przeprowadzania ankiet i analiz wyłącznie, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Aby analizować korzystanie ze strony internetowej, wykorzystujemy pliki cookie i technologie śledzenia. Zarządzanie zgodą i jej wycofanie odbywa się zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie

Jeśli użytkownik weźmie udział w ankiecie, poprosimy go o zgodę podczas wypełniania ankiety.

Przechowujemy dane użytkownika do czasu wycofania przez niego zgody. Dane gromadzone za pośrednictwem plików cookie i technologii śledzenia podlegają dacie wygaśnięcia plików cookie (więcej informacji w naszej polityce plików cookie

Więcej informacji na temat wycofania zgody można znaleźć w części 10 „Jakie są prawa użytkownika?”.

-CELE PROFILOWANIA

Po otrzymaniu zgody użytkownika przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu „profilowania”: profilowania jego zainteresowań i historii zakupów; wyświetlania reklam behawioralnych; personalizacji treści; tworzenia niestandardowych odbiorców; tworzenia podobnych odbiorców.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w celach profilowania, wyłącznie jeśli wyraził on na to zgodę. .

Część profilu użytkownika może być tworzona za pomocą plików cookie i technologii śledzenia. Zarządzanie zgodą i jej wycofanie odbywa się zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie

Przechowujemy dane użytkownika do czasu wycofania przez niego zgody. Dane gromadzone za pośrednictwem plików cookie i technologii śledzenia podlegają dacie wygaśnięcia plików cookie (więcej informacji w naszej polityce plików cookie

Więcej informacji na temat wycofania zgody można znaleźć w części 10 „Jakie są prawa użytkownika?”.

-ROZWIĄZYWANIE SPORÓW SĄDOWYCH

W przypadku roszczeń prawnych, w których uczestniczy użytkownik, przetwarzamy jego dane osobowe w celu realizacji „postępowania sądowego”: ustanawianie, egzekwowanie i obrona roszczeń prawnych.

W trakcie postępowania sądowego mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika. .

Dane użytkownika przechowujemy przez 10 lat od zakończenia postępowania sądowego..

7.Co oznacza „uzasadniony interes” w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika?

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika w uzasadnionym interesie, oznacza to, że przetwarzanie tych danych przyczynia się do interesów ekonomicznych, handlowych, społecznych i finansowych naszej firmy i naszych interesariuszy (akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców, gości, firm stowarzyszonych itp.).

8.Czy ujawniamy dane osobowe użytkowników stronom trzecim?

Tak, ujawniamy dane osobowe użytkowników następującym kategoriom odbiorców:

 • nasi pracownicy, którzy potrzebują danych osobowych do wykonywania swoich obowiązków;
 • inne podmioty należące do globalnej grupy marek Kontoor;
 • firmy lub osoby przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu (zwane podmiotami przetwarzającymi dane);
 • firmy lub osoby świadczące usługi w celu realizacji ich obowiązków;
 • organy sądowe i organy ścigania, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa.
9.Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unia Europejska + Islandia + Norwegia + Liechtenstein)?

Tak, przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. podmiotom będącym częścią globalnej grupy Kontoor Brands, z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, lub podmiotom przetwarzającym dane bądź usługodawcom, których siedziba mieści się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). W takich przypadkach zapewnimy odpowiednią ochronę danych osobowych.

10 Jakie są prawa użytkownika?

Użytkownikowi przysługuje kilka praw, w sprawie wykonania których może się z nami skontaktować (patrz sekcja 2):

 • -Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu w każdej chwili. W ten sposób użytkownik może sprawdzić, jakie dane osobowe posiadamy na jego temat.
 • -Użytkownik ma prawo do sprostowania danych osobowych. Pozwala to na korektę lub uzupełnienie niepoprawnych lub niepełnych danych osobowych użytkownika, które posiadamy.
 • -W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi poproszenie nas o usunięcie jego danych osobowych, które przetwarzamy. Nie zawsze jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych użytkownika na jego żądanie. Jeżeli, w przypadku złożenia takiego wniosku przez użytkownika, uznamy, że nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia jego prośby, poinformujemy użytkownika o powodach.
 • -W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Dzięki temu użytkownik może nas poprosić o wstrzymanie wykorzystywania przez nas jego danych osobowych bez ich usuwania. Nie zawsze jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika na jego żądanie. Jeżeli, w przypadku złożenia takiego wniosku przez użytkownika, uznamy, że nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia jego prośby, poinformujemy użytkownika o powodach.
 • - W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Dzięki temu użytkownik może sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych. Nie zawsze jesteśmy zobowiązani do honorowania sprzeciwu użytkownika. Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a nawet wtedy czasami nie jesteśmy zobowiązani do honorowania prośby użytkownika. Jeżeli, w przypadku złożenia takiego wniosku przez użytkownika, uznamy, że nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia jego prośby, poinformujemy użytkownika o powodach.
 • -W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do przeniesienia danych. Umożliwia to łatwe przenoszenie, kopiowanie lub przesyłanie danych osobowych z bazy jednego administratora danych do bazy innego administratora. Prawo to ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych przez nas w celu wykonania umowy z użytkownikiem i dostarczonych przez użytkownika..
 • -Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w odniesieniu do wszystkich danych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody użytkownika. Wycofanie zgody będzie miało jedynie przyszłe skutki i nie wpłynie na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody użytkownika. W przypadku subskrypcji biuletynów lub list mailingowych można wycofać swoją zgodę poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera lub list mailingowych (na dole każdego biuletynu/wiadomości e-mail dostępny jest przycisk rezygnacji). W przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem plików cookie i technologii śledzenia można wycofać swoją zgodę i zarządzać nią zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie
11 Jak złożyć skargę do organu nadzorczego?

Użytkownik zawsze może złożyć skargę do organu nadzorczego. Głównym organem nadzorczym w naszym przypadku jest belgijski Urząd Ochrony Danych, adres: rue de la Presse 35, 1000 Bruksela, www.dataprotectionauthority.be, [email protected]