Technologia pianowa Indigood™

"Uzyskanie kultowych denimowych sprań w kolorze indygo wymaga dużej ilości wody i energii. Właśnie dlatego opracowaliśmy IndigoodTM – pionierską technologię barwienia tkanin. W procesie farbowania wykorzystujemy teraz pianę, dzięki czemu udało nam się zredukować zużycie wody o 99%, a ścieki poprodukcyjne zostały wyeliminowane. Na tym nie koniec. Zarówno zużycie energii, jak i powstające podczas produkcji odpady zostały zmniejszone o ponad 60% w porównaniu z konwencjonalnymi metodami barwienia denimu. Ta innowacyjna technologia zrewolucjonizuje przemysł denimowy na całym świecie."

Odkryj nasz produkt

Pomiędzy rokiem 2014 i 2017 udało nam się zwiększyć wykorzystanie bawełny BCI o ponad 1600%.

Bawełna:
od niej się wszystko zaczyna

Bawełna to podstawowy materiał wykorzystywany w produkcji ubrań Wrangler. Zdajemy sobie sprawę, że z tego powodu nasza marka może mieć znaczący wpływ na stan środowiska – w dobrym lub złym znaczeniu. W roku 2014 nawiązaliśmy współpracę z
Better Cotton Initiative (BCI) – organizacją, która stawia sobie za cel poprawę standardów uprawy bawełny, zarówno w kwestii pracowników, jak i wpływu na środowisko. Każdego roku Wrangler i siostrzana marka Lee kupują coraz więcej bawełny pochodzącej z upraw BCI – od 700 ton metrycznych (MT) w roku 2014 do12 476 MT w 2017.

Co więcej, ponieważ większość bawełny pochodzi od amerykańskich plantatorów, wyznaczyliśmy sobie kolejny cel. Jest nim wspieranie proekologicznych praktyk rolniczych w naszym łańcuchu dostaw do roku 2020, obejmujące szkolenia i programy naprawcze skupiające się na ochronie gleby.

Chemia:
tutaj miłość ma znaczenie.

Zwracamy szczególną uwagę na to, co dostaje się do naszych ubrań. Aby pomóc naszym fabrykom i dostawcom w przestrzeganiu prawa lokalnego, wewnętrznego i międzynarodowego opublikowaliśmy Listę Substancji Zabronionych. Co więcej, wykorzystujemy również system, który stworzyliśmy wspólnie z Uniwersytetem w Leeds o nazwie CHEM-IQ℠, by sprawdzać, co dokładnie znajduje się w materiałach, które otrzymujemy od dostawców. Dzięki takim rozwiązaniom jesteśmy w stanie zapobiegać wykorzystywaniu szkodliwych substancji chemicznych w fabrykach Wrangler.

CHEM-IQ℠ pomaga unikać szkodliwych substancji chemicznych w procesie produkcji Wrangler.

Łańcuch dostaw:
liczy się zaufanie.

Od bawełny po nity – chcemy korzystać z materiałów dostarczanych przez producentów, którzy wiedzą, jak ważne jest czyste powietrze i woda, i którzy nie lekceważą ekologii i problemów społecznych. Właśnie z tego względu od roku 2015 szkolimy naszych dostawców, wykorzystując program nauczania oparty na badaniach naukowych, który opracowaliśmy wspólnie z The Sustainability Consortium (TSC). Jest to organizacja non profit współpracująca z producentami, sprzedawcami, dostawcami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz agencjami rządowymi i uczelniami. Celem jej działań jest transformacja w przemyśle dóbr konsumpcyjnych zmierzająca ku proekologicznym praktykom produkcyjnym.

Tylko w ciągu jednego roku zaangażowaliśmy się w projekty, dzięki którym uda się zaoszczędzić 855 000 kWh rocznie.

Innowacyjne produkty:
tam gdzie moda spotyka naukę.

Tutaj we Wrangler ciągle poszukujemy rozwiązań, dzięki którym nasze produkty będą bardziej ekologiczne. Między innymi nie stosujemy już piaskowania do uzyskiwania efektów wykończeniowych. Zamiast niego kilka lat temu zaczęliśmy stosować laser. Obecnie ta bezpieczna, zaawansowana technologicznie metoda jest powszechnie stosowana we wszystkich naszych fabrykach.

W roku 2019 zaczęliśmy również wykorzystywać skrawki bawełny, które pozostały po produkcji. Dzięki temu obniżyliśmy zużycie wody i wykorzystujemy bawełnę z recyklingu, która w innym przypadku zostałaby wyrzucona.

Zachęcamy również naszych partnerów biznesowych – a nawet konkurentów – do wykorzystywania innowacji. Obecnie pomagamy we wdrożeniu nowej technologii barwienia indygo za pomocą piany, która obniża zużycie wody o 100% w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Jeśli technologia ta będzie wykorzystywana przez innych producentów z branży denimowej, problem związany ze ściekami poprodukcyjnymi zostanie całkowicie wyeliminowany.

Wykorzystujemy trzy, ciągle usprawniane technologie: wykańczanie za pomocą lasera, materiały z recyklingu i barwienie pianą.

Naszym celem jest, aby do roku 2020 dostawy opakowań Wrangler w 100% zgadzały się z przyjętymi ustaleniami.

Zakazane materiały:
nie, tego nie stosujemy!

Co roku łańcuch dostaw jest coraz bardziej skomplikowany, bo pojawiają się nowi gracze, nowe technologie i produkty. Robimy co w naszej mocy, by wiedzieć o nich wszystko i reagować na pojawiające się problemy.

Nie chcemy mieć nic wspólnego z problemem karczowania lasów oraz niszczeniem terenów leśnych i rdzennych populacji. Wraz z organizacją Rainforest Alliance and Canopy stworzyliśmy Forest Derived Materials (FDM) – zestaw zasad, który określa zrównoważony sposób pozyskiwania zasobów do produkcji opakowań Wrangler.

I chociaż nie używamy puchu w aktualnych kolekcjach, w kolejnych liniach ubrań będziemy korzystać wyłącznie z puchu pochodzącego od certyfikowanych producentów. Pióra kacze i gęsie są ubocznym produktem zwierząt hodowanych na potrzeby przemysłu spożywczego. Zasady określone w Responsible Down Standard (RDS) zabraniają krzywdzenia zwierząt, między innymi poprzez ich karmienie na siłę lub odpierzanie na żywo.

Dobro pracowników:
wspólna praca to dobra praca.

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich, którzy pracują w naszym łańcuchu dostaw. Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w naszych zakładach stosujemy zasady Plant Ideal Model (IPM), które regulują kwestie zarządzania. Co więcej, wszystkie fabryki, które posiadamy i którymi zarządzamy, mają certyfikat Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)wydany przez niezależną grupę międzynarodowych ekspertów w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, którzy promują bezpieczne, legalne, humanitarne i etyczne warunki pracy na całym świecie.

Od naszych dostawców i producentów wymagamy, by stosowali się do przepisów określonych w Globalnym Programie Zgodności (Global Complience Principles) w kwestii przestrzegania praw pracowniczych, a nasza firma macierzysta jest członkiem stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa pracy Alliance for Bangladesh Worker Safety.

Prawa pracowniecze:
right on!

Naszym priorytetem jest ochrona wszystkich, którzy pomagają nam w produkcji, bez względu na to, gdzie mieszkają. Od naszych dostawców wymagamy, by prowadzili pełną dokumentację pracowniczą, w której skład wchodzi podanie o pracę, dokument potwierdzający wiek, lista zgłoszonych zażaleń, informacje na temat podwyżek i obniżek pensji oraz raporty dotyczące wypadków. Wspieramy również prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się i negocjacji w sprawie umów zbiorowych. W krajach, w których prawo jest restrykcyjne w tych kwestiach, Wrangler wymaga od zakładów pracy, by zapewniły pracownikom alternatywne rozwiązania dotyczące reprezentacji i negocjacji.

Do roku 2025 będziemy korzystać wyłącznie z odnawialnej energii.

Energia:
która zmieni świat

Do roku 2025 chcemy zasilać wszystkie nasze obiekty w 100% energią odnawialną. Obecnie nasze europejskie siedziby w Szwajcarii i Belgii są zasilane energią odnawialną odpowiednio w 99% i 35%. Światowa siedziba marki w Stanach Zjednoczonych jest zasilana w 100% energią z odnawialnych źródeł dzięki zakupowi Odnawialnych Certyfikatów Energetycznych (REC).

Odpady:
co za sterta śmieci

Jednym z naszych priorytetów jest produkcja, która nie wytwarza żadnych odpadów. Wierzymy, że jeśli dobrze się przyjrzymy, to znajdziemy pomysły na to, by ponownie wykorzystać i poddać recyklingowi każdy niezużyty kawałek materiału, zamek błyskawiczny, karton czy drewnianą paletę. W roku 2014 rozpoczęliśmy 3-etapowy program i teraz, w jego pierwszej fazie, jesteśmy w stanie dokładnie mierzyć postęp w każdym zakładzie Wrangler na całym świecie. Obecnie, dzięki wprowadzonym zmianom, 51% odpadów nie trafia na wysypiska śmieci, ale ponownie do użytku.

Wierzymy, że każdy z zakładów Wrangler może nie wytwarzać żadnych odpadów.

We Wrangler skupiamy się na tym, by zużywać mniej wody i odpowiednio zarządzać ściekami.

Woda:
niech żyje H2O!

Ochrona zasobów wodnych to główny element naszej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ciągle inwestujemy w zaawansowane technologie, by oszczędzać świeżą wodę i oczyszczać ścieki.