Polityka zwrotów

1
    
Prawo do odstąpienia od umowy
    

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z otrzymanych Produktów lub po prostu zmieni zdanie w sprawie ich zakupu, może je zwrócić w ciągu 30 dni kalendarzowych od dostarczenia Produktów i otrzymać zwrot pieniędzy.

Należy pamiętać, że w czasie gdy Produkty pozostają w posiadaniu użytkownika, ponosi on odpowiedzialność za ich zabezpieczenie i utrzymanie ich w dobrym stanie.

W przypadku zwrotów z tytułu zmiany decyzji (prawo do odstąpienia od umowy) użytkownik otrzyma pełen zwrot kosztów z wyjątkiem kosztów wysyłki ekspresowej, jeśli wybrano tę metodę wysyłki.

2
    
Jak dokonać zwrotu
    

Wykonaj następujące kroki, aby złożyć zwrot: Zwroty

2.5 Inne metody zwrotu towarów

Jeśli użytkownik nie chce skorzystać z opisanej powyżej procedury, możesz wybrać preferowaną metodę zwrotu. Należy pamiętać, że użytkownik ponosi koszt zwrotu towarów oraz ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru w trakcie zwrotu do momentu, gdy towary zostaną nam dostarczone.

2.6    Inne metody informowania nas o odstąpieniu od umowy

Użytkownik może również skorzystać z poniższego wzoru formularza, aby poinformować nas o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Aby zmieścić się w terminie odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia. Zwracamy uwagę, że nie można zwrócić towarów na adres wymieniony we wzorze formularza. Należy zwrócić towary zgodnie z zapisami punktów od 2.1 do 2.4.

3
    
Gwarancja prawna dla wadliwych towarów
    

Oprócz powyższego uznajemy ustawowy okres 2 lat (lub dłuższy okres, jeśli takowy określono w lokalnych przepisach prawa) gwarancji na wypadek wad produktów. Produkt jest „wadliwy”, jeśli został otrzymany w stanie uszkodzonym lub gdy wada wykonania lub materiałowa ujawni się w ciągu 2 lat (lub dłuższy okres, jeśli takowy jest określony przez lokalne przepisy prawa). Należy pamiętać, że produkty uszkodzone wskutek zużycia i uszkodzenia nie są uznawane za wadliwe.

Można zwrócić wadliwe Produkty w ciągu 2 lat od otrzymania produktów i otrzymać pełny zwrot kosztów, w tym kosztów wysyłki, w stosownych przypadkach.

4
    
Wzór formularza
    

Prawo do odstąpienia od umowy

Do: LeeWrangler Belgium Services BV, Belgium, 2600 Berchem, Posthofbrug 6 - 8, The Link