Privacybeleid highlights

Deze webpagina bevat de belangrijkste punten van ons privacybeleid met betrekking tot (i) al jouw interacties met ons via deze website; en (ii) de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je onze producten koopt.

Als je ons volledig privacybeleid wil lezen dan kan je dat hier doen:

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze website is LeeWrangler Belgium Services BVBA (deze entiteit beheert de website, is verantwoordelijk voor alle direct marketing activiteiten en beheert jouw aankopen via deze website).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Klantenbeheer (om het koopcontract met jou uit te voeren);
  • Opvolging van klanten (fraudepreventie en solvabiliteit verifiëren) (wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang);
  • Wettelijke en fiscale verplichtingen (omdat wij nu eenmaal aan verschillende wettelijke verplichtingen onderworpen zijn);
  • Direct marketing doeleinden (enkel indien wij hiervoor jouw toestemming hebben);
  • Onderzoeks- en analytische doeleinden (enkel indien wij hiervoor jouw toestemming hebben);
  • Profileringsdoeleinden (enkel indien wij hiervoor jouw toestemming hebben);
  • Geschillenbeslechting (wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang).
Wij gebruiken cookies

Wij verzamelen bepaalde informatie via cookies en andere opvolgingstechnologieën. Als je hier meer over wil lezen, dan kan je dat doen in ons cookiebeleidJe kan jouw cookie-instellingen wijzigen via onze

. of via de instellingen van jouw webbrowser.

 

Welke rechten heb je?

Jij hebt de volgende rechten: recht op toegang, recht op verbetering, recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, recht op wissing, recht op bezwaar, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht om jouw toestemming in te trekken.

 

Hoe kan je ons contacteren?

Je kan ons contacteren voor al jouw vragen en verzoeken in verband met ons gebruik van jouwpersoonsgegevens of voor de uitoefening van jouw rechten via: [email protected].

Een klacht indienen

Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor ons is de leidende toezichthoudende autoriteit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.dataprotectionauthority.be).